url

Aká je teda najvhodnejšia štruktúra url?

Jasná a zmysluplná

  • URL sú špecifické a detailnejšie (web.sk/cervene-damske-topanky)
  • obsahuje kľúčové slová
  • bez zbytočných redirectov na stránke
  • neobsahuje nepodstatné (neplnovýznamové) slová ako “a”, “z”, “je / sú”
  • dĺžka nie je problém, no kratšie a vytvorené len z kľúčových slov sú lepšie

eshop

URL pre váš ESHOP

Pri špecifikácii adries v eshopoch treba myslieť aj na to, ako čo najlepšie pomôcť zorientovať sa zákazníkom. Preto je dobré uvádzať nie len samotný produkt, ale aj kategóriu v ktorej sa nachádza. Takéto url adresy obsahujú aj viac kľúčových slov a navyše aj samotnú cestu, čo tiež výrazne uľahčuje prácu vyhľadávačom.

eshop.sk/cervene-lodicky

eshop.sk/damska-obuv/cervene lodicky

blog-url

URL pre váš BLOG, alebo stránku

Blogy sú obvykle špecifické tým, že buď publikujete pravidelne a teda sa sústreďujete na dátum, alebo publikujete tématicky, a vtedy zvýrazňujete kategóriu.

1. Ak je blog venovaný jednej tématike…

… nepotrebujete zvýrazňovať kategórie (keďže buď žiadne nemáte, alebo je ich minimum). A vzhľadom na to, že nepublikujete ani novinky (aktuálne, či bleskové správy), nepotrebujete zvýrazňovať ani čas. Preto je v tomto prípade najlepšie použiť url:

blog.sk/nazov-prispevku

2. Ak sa v blogu venujete viacerým témam…

… pri ktorých nie je dôležitý čas publikovania, pretože obsah nie je aktuálny len v momente publikovania, je najlepšie zvýrazňovať priradenie k téme a teda najlepšie urobíte, ak použijete url v tvare:

blog.sk/kategoria/nazov-prispevku

3. Ak publikujete novinky, pri ktorých je dôležité, kedy platia…

... je najlepšie uvádzať v url adrese aj dátum. Vyhľadávač, ale hlavne čitateľ vie okamžite zistiť, či je správa aktuálna, resp. kedy aktuálna bola.

blog.sk/rrrr/mm/dd/nazov-prispevku

Celkovo neexistuje konkrétne pravidlo, ktoré by sa dalo aplikovať všeobecne. Najlepšie je vždy vytvárať url tak, aby mali logickú postupnosť a podstatný obsah - tak, ako sme to názorne ukázali v článku. Vtedy pomôžete nie len vyhľadávaču, zákazníkovi, ale aj sebe.