IS LUTO automotive

Naprogramovali sme informačný systém na mieru pre efektívnu správu vnútrofiremných procesov, evidenciu cestovných výkazov zamestnancov spoločnosti, či prehľadné online tabuľky ako v programe MS Excel.

 

Správa docházky

 

dizajn

 

 

Jednou z požiadaviek klienta bola možnosť editácie a správy dochádzky v štýle podobnom Excelu. Tabuľky fungujú na rovnakom princípe, ukladajú sa dynamicky po opustení konrétneho poľa. Na konci sa automaticky prepočítávajú a v tabuľke je možné pohybovať sa šípkami.

 

 

Dizajnové riešenie systému: Farby

 

 

dizajn

 

Dizajnové riešenie systému: Fonty

 

 

dizajn

 

 

Klientom zvolený font DOSIS mal jeden dizajnový nedostatok, ktorý vadil obom stranám. Išlo o príliš dekoratívne zobrazenie čísla 0 s bodkou uprostred. Núl bolo v tabuľkách veľa. Tým pádom bolo veľa bodiek. Rozhodli sme sa, že vymeníme font za Tahomu. Ale len pri zobrazovaní čísel. Ako na to?

 

 

dizajn

 

Nainštalovali sme font-family s názvom Numbers, ktorého zdroj je práve Tahoma. Definovali sme rozsah znakov, ktoré sa v tomto fonte majú zobrazovať. Ako rozsah sme určili všetky numerické znaky. Následne sme určili, že ak nejde o numerický znak, použije sa font Dosis, a ak tento font určitý znak neobsahuje, nahradí sa fontom sans-serif.